Overslag

 

Overslag

Een state of the art overslagplaats voor maritieme containers, ontwikkeld om het zwaarbelaste wegennet in de Randstad te ontzien en vervoer via water en land zo efficiënt, voordelig en duurzaam mogelijk te laten verlopen.

SCS Multiport heeft zogezegd de wind in de zeilen. Een ideale locatie en een de beschikbaarheid over recente technologiën, machines en programmatuur.